Вертикално планиране

Дейностите са за големи квартали и райони , както и за отделни имоти в районите на фирмата и в цялата страна съобразно с архитектурните проекти и  изисквания.

  • Вертикално планиране на линейни обекти;
  • Вертикално планиране на площни обекти;
  • Вертикално планиране на урбанизирани територии.