Поддържане на КВС

 Фирмата поддържа картата на възстановената собственост за съдебни райони:
 
 общ. ЕЛЕНА
 общ. ЗЛАТАРИЦА
 общ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 общ. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
 общ. ДРЯНОВО

 Фирмата е поддържала картата на възстановената собственост на  район НОВИ ИСКЪР  и район ВРЪБНИЦА  - община СОФИЯ - град