���� - Варна

Площ: 6611
Местоположение: Варна
Описание: с.Долище, общ.Аксаково, обл.Варна - променен статут за смесени нужди - до местност "Батовата", защитена за ловен туризъм, панорама, ловно поле, мото туризъм, много гори

Цена: 10 €/кв.м.