Нашите Офиси

Write us

Велико Търново


Христо Христов
5000 гр.Велико Търново
ул. ”Баба Мота” №16
тел/факс:  062621710; 0899974775
e-mail: team@landinvest.bg

София


Христо Христов
1000 гр.София
бул."Витоша" 1, офис: 307
тел/факс: 028514010; 0899974775
e-mail: team@landinvest.bg

Варна


инж. Николай Николов 
9000 гр.Варна
ул. ”Македония” №126 (от страната на улицата)
тел/факс: 052919199; 0897919199
e-mail: team@landinvest.bg

Елена


Калоян Цвятков
5070 гр.Елена 
ул. ”Иларион Макариополски” №4А
тел: 061516225; 0897917345
e-mail: team@landinvest.bg