Лицензи

  • КИГ за 2017
  • Заповед от АГКК 
  • инж.Николай Николов - Заповед Агенция по кадастъра
  • инж. Христо Христов - Сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения
  • "Ландинвест" ЕООД - Сертификат EN ISO 9001:2008
  • "Ландинвест" ЕООД - Удостоверение за администратор на лични данни
  • инж.Христо Христов - Сертификат за оценка на недвижими имоти
  • инж.Христо Христов - Заповед Агенция по Кадастъра
  • "Ландинвест" ЕООД - Заповед  Агенция по кадастъра