Лицензи

 • Заповед на АГКК
 • КИИП
 • КИГ
 • Заповед от АГКК 
 • инж.Николай Николов - Заповед Агенция по кадастъра
 • инж. Христо Христов - Сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения
 • "Ландинвест" ЕООД - Сертификат EN ISO 9001:2008
 • "Ландинвест" ЕООД - Удостоверение за администратор на лични данни
 • инж.Христо Христов - Сертификат за оценка на недвижими имоти
 • инж.Христо Христов - Заповед Агенция по Кадастъра
 • "Ландинвест" ЕООД - Заповед  Агенция по кадастъра