• Профил

    "Ландинвест" ЕООД предлага геодезически дейности в инвестиционното проектиране и строителството, устройственото планиране, геодезически основи, нивелация, дейности по кадастъра и р ...
  • Последни новини

  • Кариери

    Изисквания - работа в екип, опит в дейността - геодезия и кадастър , инвестиционно проектиране, добра комуникативност, добра компютърна грам ...
    Срок на договора безсрочен